Khảo sát nhập cư Canada | IMM Immigration

Đánh giá trực tuyến

HOTLINE:
(028) 730 72 777
(024) 730 72 777

Đánh giá trực tuyến

Chương trình Định cư Canada diện Doanh nhân, Đầu tư yêu cầu ứng viên phải đạt những điều kiện cơ bản do chính phủ quy định. Quý khách vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây, càng chi tiết càng tốt, để phục vụ cho quá trình thẩm định tính khả thi của hồ sơ. Sau khi có đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ quý khách và tư vấn chi tiết hơn.

Tiếp tục »

2. Người thân tại Canada

3. Bằng cấp (từ sau PTTH):

4. Khả năng tiếng Anh

Điểm IELTS đối với 4 kĩ năng:

5. Anh/Chị đã từng đến Canada chưa?

6. Khả năng tài chính (bao gồm bất động sản, vốn sở hữu trong doanh nghiệp, tài khoản tiết kiệm ngân hàng, cổ phần, cổ phiếu)

7. Tình trạng kinh doanh và quá trình làm việc

- Quản lý và sở hữu doanh nghiệp

- Số năm kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp

8. Anh/Chị đã từng nộp đơn xin nhập cư đến Canada chưa?

9. Anh/Chị có từng bị bác bất cứ loại thị thực nào của Canada chưa?

10. Anh/Chị có tiền án tiền sự hay phạm pháp ở bất kỳ quốc gia nào trước đây không?

11. Anh/Chị có phải là thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

Việc vào Đảng của Anh/Chị là vì nguyện vọng làm công ty nhà nước, để thăng chức…phải không?

Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về việc vào Đảng (năm vào Đảng; Cơ quan Anh/Chị làm việc lúc vào Đảng, chẳng hạn Công an, Công ty A, B, Cơ quan A, B)

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Google+