Khảo sát nhập cư Úc | IMM Immigration

Đánh giá trực tuyến

HOTLINE:
(028) 730 72 777
(024) 730 72 777

Đánh giá trực tuyến

Chương trình Định cư Úc diện Doanh nhân, Đầu tư yêu cầu ứng viên phải đạt được những điều kiện cơ bản do chính phủ quy định. Quý khách vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây, càng chi tiết càng tốt, để phục vụ quá trình thẩm định tính khả thi của hồ sơ. Sau khi có đầy đủ thông tin, chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ quý khách và tư vấn chi tiết hơn.

Tiếp tục »

2. Khả năng tiếng Anh:

Điểm số cụ thể của đương đơn là bao nhiêu?

3. Bằng cấp (từ sau PTTH):

4. Người thân tại Úc

5. Anh/Chị đã từng đến Úc chưa?

6. Tổng giá trị tài sản đang sở hữu, bao gồm bất động sản, vốn trong doanh nghiệp, tài khoản tiết kiệm ngân hàng, cổ phiếu, cổ phần.

7. Doanh nghiệp

Sở hữu bao nhiêu doanh nghiệp

Nếu Anh/Chị sở hữu 2 doanh nghiệp trở lên, vui lòng chọn 2 trong những doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh cao nhất và trả lời các câu hỏi dưới đây.

- Thời điểm bắt đầu quản lý và sở hữu trong từng doanh nghiệp

- Số cổ phần sở hữu trong từng doanh nghiệp

- Doanh thu (khai thuế) trong 4 năm gần nhất:

- Chức vụ trong doanh nghiệp:

8. Anh/Chị đã từng nộp đơn xin nhập cư Úc chưa?

9. Anh/Chị có từng bị bác bất cứ loại thị thực nào của Úc chưa?

10. Anh/Chị có tiền án tiền sự hay phạm pháp ở bất kỳ quốc gia nào trước đây không?

11. Anh/Chị có phải là thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?

Việc vào Đảng của Anh/Chị là vì nguyện vọng làm công ty nhà nước, để thăng chức…phải không?

Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết về việc vào Đảng (năm vào Đảng; Cơ quan Anh/Chị làm việc lúc vào Đảng, chẳng hạn Công an, Công ty A, B, Cơ quan A, B)

Facebook Twitter Youtube LinkedIn Google+